آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۲۲

زمان مورد نیاز :  ۳۰ الی ۴۵ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • لپ تاپ را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • چفت در سمت چپ شما در موقعیت داخلی قرار می گیرد، در حالی که چنگال سمت راست عقب می افتد.
 • به آرامی باتری را از دستگاه جدا کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را ببندید و به سمت پایین رو به بالا قرار دهید.
 • با استفاده از حلقه درایو پیچ در درایو نوری را بردارید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • ۱۱ پیچی را که بدنه لپ تاپ را نگه میدارد به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger زبانه ها را در پشت کامپیوتر فشار دهید.
 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، عقب لپ تاپ را با دقت به دو طرف بچرخانید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، کلیپ ها را با استفاده از RAM جایگزین کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • رام را از مادربرد بیرون بکشید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دهم :

 • پیچ های نشان داده شده زیر را که در لپ تاپ تعبیه شده اند با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله یازدهم :

 • با استفاده از spudger، به زبانه ای که در تصویر نشان داده شده فشار وارد کنید. با احتیاط از اسپودگر استفاده کنید و بدن را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دوازدهم :

 • با کمک ابزاری پلاستیکی نوار روتاری SATA را بردارید.
 • با استفاده از تیچرها، روبان قدرت SATA را بکشید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله سیزدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های برجسته ای را که هارد دیسک را به بدنه متصل کرده اند باز کنید.
 • هارد دیسک را بردارید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله چهاردهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ هایی را که هارد دیسک را به دیسک سخت متصل می کند باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله پانزدهم :

 • ۱۱ پیچی که در شکل نمایش داده شده با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله شانزدهم :

 • با استفاده از spudger، به زبانه ای که در تصویر نشان داده شده فشار وارد کنید. با احتیاط از اسپودگر استفاده کنید و بدنه را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هفدهم :

 • با استفاده از spudger، سیم کشی بی سیم را به مادربرد بیرون بیاورید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هجدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی تک پیچ نشان داده شده را باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله نوزدهم :

 • کارت را از شکاف آن بیرون بکشید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیستم :

 • همه کانکتورهای روبان را با زبانه های سیاه و سفید به آرامی بیرون بکشید.
 • بلندگوها را به آرامی از اتصال بیرون بکشید.
 • فن را به آرامی از اتصال بیرون بکشید.
 • برق را با آرام کشیدن از اتصالات جدا کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیست و یکم :

 • پنچ پیچ مادربورد را باز کنید.
آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیست و دوم :

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>