برچسب: راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض مادربرد  کار نسبتا سختی است. کاربران به راحتی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود ۱۵ دقیقه انجام دهند. در سایت hp-iranco.com آموزش تعویض مادر برد به صورت گام به گام بررسی می شود. و همان طور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

درجه سختی کار : در حد متوسط

تعداد مراحل : ۲۳

زمان مورد نیاز : ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • لپ تاپ را مطابق شکل زیر قرار دهید.
 • یکی از سوییچ های  قفل باتری را باز کنید.
آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله دوم :

 • سوئیچ دوم باتری را باز کنید.
 • بعد از باز کردن هر دو سوییچ، می توانید باتری را خارج کنید.
آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله سوم :

 • باتری را کاملا بیرون بکشید.
آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله چهارم :

 • دو پیچ نشان داده شده در تصویر زیر را از پانل RAM به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله پنجم :

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله ششم :

 • زبانه ها را از هر طرف تراشه آزاد کنید و زبانه ها را از رم جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله هفتم :

 • تراشه RAM را از لپ تاپ جدا کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله هشتم :

 • ۱۶ پیچ ۱ میلی متری را که در تصویر مشخص است از پانل پایینی حذف کنید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله نهم :

 • دیسک را از لپ تاپ بیرون بکشید.
آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله دهم :

 •  سه پیچ ۲ میلی متری که در زیر دیسک درایو  قراردارد را باز کنید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله یازدهم :

 • پیچ ۴ میلی متری که روی کارت Wi-Fi قرار دارد را باکمک پیچ گوشتی باز کنید.
 • کارت Wi-Fi  از کنار مادربرد بیرون بکشید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله دواردهم :

 • لپ تاپ را باز کنید.
 • با استفاده از یک ابزار پلاستیکی از بالای صفحه کلید شروع کنید ودور تا دور کیبورد را بلند کنید.
آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

آموزش تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله سیزدهم :

 • لپ تاپ را به طرف خودتان بچرخانید تا راحت تر بتوانید  کیبورد را جدا کنید.
 • صفحه کلید را از لپ تاپ جدا کنید.
 • با استفاده از ابزاری صفحه ای که به کانکتور ZIF متصل است را بلند کرده  و تراشه را جدا کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله چهاردهم :

 • ۵ پیچ یرا که در تصویر زیر مشخص شده است را باز کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله پانزدهم :

 • با استفاده از ابزاری  زبانه سیاهی را که روی کانکتور ZIF قراردارد را جدا کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله شانزدهم :

 • از ابزاری  پلاستیکی برای باز کردن قاب بالایی لپ تاپ استفاده کنید.
 • قاب بالایی را بلنده کرده و کاملا خارج کنید.
راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله هفدهم :

 • با استفاده از ابزار ،زبانه ی سیاه  متصل به کانکتور ZIF را بلند کنید.
 • اتصال زبانه ی پورت USB / AUX راکه به کانکنور ZIF روی مادربرد متصل است را قطع کنید.
راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای گام به گام تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله هجدهم :

 • پیچ  ۷ میلی متری روی درگاه USB / AUX را باز کنید.
 • USB / AUX را از لپ تاپ جدا کنید.
راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله نوزدهم :

 •  هارد دیسک از لپ تاپ بیرون بکشید.
 • هارد دیسک را از مادربرد جدا کنید.
راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای تصویری تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله بیستم :

 • چهار پیچ ۴ میلی متری که در تصویر زیر مشخص شده است را از مادربرد باز کنید.
 • مادربرد را از لپ تاپ جدا کنید.
 • توجه داشته باشید که سه سیم به  قسمت زیرین متصل است.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله بیست و یکم :

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله بیست و دوم :

 • اتصال سیم  متصل به صفحه نمایش را قطع کنید.
 • اتصال سیم متصل به مادربرد را قطع کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

مرحله بیست و سوم :

 • مادر برد را از لپ تاپ بیرون بکشید.
 • اتصال سیم پورت شارژر را از مادربرد قطع کنید.
راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm

راهنمای مرحله به مرحله تعویض مادر برد HP 15-f009wm