برچسب: تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۱۲

زمان مورد نیاز :  ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع و وصل کنید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • دستگاه را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • به آرامی باتری را جدا کنید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را برگردانید.
 • با استفاده از ابزاری پیچ را از درایو نوری بردارید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • پیچ های برجسته ای که در شکل زیر نشان داده شده است را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger، زبانه هایی که در پشت تعبیه شده است را فشار دهید.
 • با احتیاط با استفاده از اسپودگر در اطراف بدنه، بدنه را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • با استفاده از spudger، سیم کشی بی سیم را به مادربرد بیرون بیاورید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

 تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • با استفاده از  پیچ گوشتی پیچ نشان داده شده در شکل را باز کنید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دهم :

 • کارت را از شکاف آن بکشید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله یازدهم :

 • چهار پیچ را نگه دارید که در حال حرارت دیدن است.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دوازدهم :

 • گرما را با دقت بالا بکشید و خارج از موقعیت آن را از رطوبت حرارتی جدا کنید.
 • هنگام جمع آوری مجدد، این مراحل را در چگونگی اعمال پخت حرارتی زیر بخاری انجام دهید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx