All posts by سهیل مهدی زاده

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت  hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx کار نسبتا سختی است. کاربران به راحتی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود پنج الی ده دقیقه انجام دهند. در سایت  hp-iranco.com آموزش تعویض اسپیکر به صورت گام به گام بررسی می شود. و همان طور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

در یک نگاه :

سوکت باطری را به سمت چپ و سپس به سمت راست بکشید تا باطری از شکاف خود جدا شود. هنگامی که باطری به طور کامل آزاد شد صدایی شنیده می شود.باتری را از شکاف خود خارج کنید. مراقب باشید که به هیچ یک از اتصالات درون بدنه آسیب نرسد. لپ تاپ را روی یک سطح تمیز و صاف مطابق شکل قرار دهید. با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های تعبیه شده در چهار طرف دستگاه را باز کنید. پیچ هایی که در این مرحله و مرحله قبل دراورده اید در مکانی مناسب قرار دهید. لنت های لاستیکی گوشه های لپ تاپ را به سمت بالا قرار دهید.

پد های تعبیه شده در زیر لنت ها را بردارید تا پیچ ها را ببینید و آن ها را با کمک پیچ گوشتی باز کنید. در این مرحله باید دیسک حذف شود. نکته: اگر تمام پیچ ها برداشته شوند، باید دیسک به راحتی خارج شود. استفاده از یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن قاب از بدنه اصلی می تواند کمک خوبی برای کاربر باشد. بلندگوها را در قسمت پایین به سمت راست قرار دهید. بلندگو های سمت راست و سمت چپ را خاموش کنید. آن ها را از جایشان بلند کنید. کابل اتصال به بلندگو را بیرون بکشید. احتیاط : مراقب باشید در طول انجام این کار به چیزی آسیب نرسید.

 

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۱۱

زمان مورد نیاز :  ۵ الی ۱۰ دقیقه

مرحله اول :

 • سوکت باطری را به سمت چپ و سپس به سمت راست بکشید تا باطری از شکاف خود جدا شود.
 • هنگامی که باطری به طور کامل آزاد شد صدایی شنیده می شود.
آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله دوم :

 • باتری را از شکاف خود خارج کنید.
 • مراقب باشید که به هیچ یک از اتصالات درون بدنه آسیب نرسد.
آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله سوم :

 • لپ تاپ را روی یک سطح تمیز و صاف مطابق شکل قرار دهید.
آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله چهارم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های تعبیه شده در چهار طرف دستگاه را باز کنید.
آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله پنجم :

 • پیچ هایی که در این مرحله و مرحله قبل دراورده اید در مکانی مناسب قرار دهید.
آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله ششم :

 • لنت های لاستیکی گوشه های لپ تاپ را به سمت بالا قرار دهید.
 • پد های تعبیه شده در زیر لنت ها را بردارید تا پیچ ها را ببینید و آن ها را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

آموزش تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله هفتم :

 • در این مرحله باید دیسک حذف شود.
 • نکته: اگر تمام پیچ ها برداشته شوند، باید دیسک به راحتی خارج شود.
راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله هشتم :

 • استفاده از یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن قاب از بدنه اصلی می تواند کمک خوبی برای کاربر باشد.
راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله نهم :

 • بلندگوها را در قسمت پایین به سمت راست قرار دهید.
راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله دهم :

 • بلندگو های سمت راست و سمت چپ را خاموش کنید.
 • آن ها را از جایشان بلند کنید.
راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

مرحله یازدهم :

 •  کابل اتصال به بلندگو را بیرون بکشید.
 • احتیاط : مراقب باشید در طول انجام این کار به چیزی آسیب نرسید.
راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-ba0709dx

 

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

 

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

چکیده :

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx کار آسانی است. کاربران به راحتی می توانند این کار را در منزل خود و در مدت زمانی حدود پنج الی ده دقیقه انجام دهند. در سایت hp-iranco.com آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx به صورت گام به گام بررسی می شود. و همان طور که مشاهده می کنید وجود تصاویر گذاشته شده می تواند کمک خوب و قابل ملاحظه ای برای کاربران باشد.

در یک نگاه :

در ابتدا سوکت باطری را به سمت چپ و سپس به سمت راست بکشید تا باطری از شکاف خود جدا شود. هنگامی که باطری به طور کامل آزاد شد صدایی شنیده می شود. باتری را از شکاف خود خارج کنید. مراقب باشید که به هیچ یک از اتصالات درون بدنه آسیب نرسد. لپ تاپ را روی یک سطح تمیز و صاف مطابق شکل قرار دهید. با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های تعبیه شده در چهار طرف دستگاه را باز کنید. پیچ هایی که در این مرحله و مرحله قبل دراورده اید در مکانی مناسب قرار دهید. لنت های لاستیکی گوشه های لپ تاپ را به سمت بالا قرار دهید. پد های تعبیه شده در زیر لنت ها را بردارید تا پیچ ها را ببینید و آن ها را با کمک پیچ گوشتی باز کنید. در این مرحله باید دیسک حذف شود. نکته: اگر تمام پیچ ها برداشته شوند، باید دیسک به راحتی خارج شود. استفاده از یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن قاب از بدنه اصلی می تواند کمک خوبی برای کاربر باشد.

درجه سختی کار : آسان

تعداد مراحل : ۸

زمان مورد نیاز :  ۵ الی ۱۰ دقیقه

مرحه اول :

 • سوکت باطری را به سمت چپ و سپس به سمت راست بکشید تا باطری از شکاف خود جدا شود.
 • هنگامی که باطری به طور کامل آزاد شد صدایی شنیده می شود.
آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله دوم :

 • باتری را از شکاف خود خارج کنید.
 • مراقب باشید که به هیچ یک از اتصالات درون بدنه آسیب نرسد.
آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله سوم :

 • لپ تاپ را روی یک سطح تمیز و صاف مطابق شکل قرار دهید.
آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله چهارم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های تعبیه شده در چهار طرف دستگاه را باز کنید.
راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله پنجم :

 • پیچ هایی که در این مرحله و مرحله قبل دراورده اید در مکانی مناسب قرار دهید.
راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله ششم :

 • لنت های لاستیکی گوشه های لپ تاپ را به سمت بالا قرار دهید.
 • پد های تعبیه شده در زیر لنت ها را بردارید تا پیچ ها را ببینید و آن ها را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

راهنمای تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله هفتم :

 • در این مرحله باید دیسک حذف شود.
 • نکته: اگر تمام پیچ ها برداشته شوند، باید دیسک به راحتی خارج شود.
تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

مرحله هشتم :

 • استفاده از یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن قاب از بدنه اصلی می تواند کمک خوبی برای کاربر باشد.
تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

تعویض قاب پشت HP 15-ba0709dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۹

زمان مورد نیاز :  ۱۰ الی ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • لپ تاپ را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • چفت در سمت چپ شما در موقعیت داخلی قرار می گیرد، در حالی که چنگال سمت راست عقب می افتد.
 • به آرامی باتری را از دستگاه جدا کنید.
تعویض رم HP 15-ay014dx

تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را ببندید و به سمت پایین رو به بالا قرار دهید.
 • با استفاده از حلقه درایو پیچ در درایو نوری را بردارید.
تعویض رم HP 15-ay014dx

تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
راهنمای تعویض رم HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • ۱۱ پیچی را که بدنه لپ تاپ را نگه میدارد به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعویض رم HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger زبانه ها را در پشت کامپیوتر فشار دهید.
 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، عقب لپ تاپ را با دقت به دو طرف بچرخانید.
نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، کلیپ ها را با استفاده از RAM جایگزین کنید.
نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض رم HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • رام را از مادربرد بیرون بکشید.
تعویض رم HP 15-ay014dx

تعویض رم HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  آسان

تعداد مراحل : ۵

زمان مورد نیاز :  ۵ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • لپ تاپ را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • چفت در سمت چپ شما در موقعیت داخلی قرار می گیرد، در حالی که چنگال سمت راست عقب می افتد.
 • به آرامی باتری را از دستگاه جدا کنید.
تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را ببندید و به سمت پایین رو به بالا قرار دهید.
 • با استفاده از حلقه درایو پیچ در درایو نوری را بردارید.
تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

تعویض درایو نوری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۲۲

زمان مورد نیاز :  ۳۰ الی ۴۵ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • لپ تاپ را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • چفت در سمت چپ شما در موقعیت داخلی قرار می گیرد، در حالی که چنگال سمت راست عقب می افتد.
 • به آرامی باتری را از دستگاه جدا کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را ببندید و به سمت پایین رو به بالا قرار دهید.
 • با استفاده از حلقه درایو پیچ در درایو نوری را بردارید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • ۱۱ پیچی را که بدنه لپ تاپ را نگه میدارد به کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger زبانه ها را در پشت کامپیوتر فشار دهید.
 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، عقب لپ تاپ را با دقت به دو طرف بچرخانید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • با استفاده از ابزاری پلاستیکی، کلیپ ها را با استفاده از RAM جایگزین کنید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • رام را از مادربرد بیرون بکشید.
راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دهم :

 • پیچ های نشان داده شده زیر را که در لپ تاپ تعبیه شده اند با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله یازدهم :

 • با استفاده از spudger، به زبانه ای که در تصویر نشان داده شده فشار وارد کنید. با احتیاط از اسپودگر استفاده کنید و بدن را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله دوازدهم :

 • با کمک ابزاری پلاستیکی نوار روتاری SATA را بردارید.
 • با استفاده از تیچرها، روبان قدرت SATA را بکشید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله سیزدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های برجسته ای را که هارد دیسک را به بدنه متصل کرده اند باز کنید.
 • هارد دیسک را بردارید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله چهاردهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی پیچ هایی را که هارد دیسک را به دیسک سخت متصل می کند باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله پانزدهم :

 • ۱۱ پیچی که در شکل نمایش داده شده با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله شانزدهم :

 • با استفاده از spudger، به زبانه ای که در تصویر نشان داده شده فشار وارد کنید. با احتیاط از اسپودگر استفاده کنید و بدنه را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هفدهم :

 • با استفاده از spudger، سیم کشی بی سیم را به مادربرد بیرون بیاورید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله هجدهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی تک پیچ نشان داده شده را باز کنید.
نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله نوزدهم :

 • کارت را از شکاف آن بیرون بکشید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیستم :

 • همه کانکتورهای روبان را با زبانه های سیاه و سفید به آرامی بیرون بکشید.
 • بلندگوها را به آرامی از اتصال بیرون بکشید.
 • فن را به آرامی از اتصال بیرون بکشید.
 • برق را با آرام کشیدن از اتصالات جدا کنید.
تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیست و یکم :

 • پنچ پیچ مادربورد را باز کنید.
آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

مرحله بیست و دوم :

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مادر برد HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۱۲

زمان مورد نیاز :  ۲۰ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع و وصل کنید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • دستگاه را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • به آرامی باتری را جدا کنید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را برگردانید.
 • با استفاده از ابزاری پیچ را از درایو نوری بردارید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • پیچ های برجسته ای که در شکل زیر نشان داده شده است را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger، زبانه هایی که در پشت تعبیه شده است را فشار دهید.
 • با احتیاط با استفاده از اسپودگر در اطراف بدنه، بدنه را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • با استفاده از spudger، سیم کشی بی سیم را به مادربرد بیرون بیاورید.
آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

 تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • با استفاده از  پیچ گوشتی پیچ نشان داده شده در شکل را باز کنید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دهم :

 • کارت را از شکاف آن بکشید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله یازدهم :

 • چهار پیچ را نگه دارید که در حال حرارت دیدن است.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

مرحله دوازدهم :

 • گرما را با دقت بالا بکشید و خارج از موقعیت آن را از رطوبت حرارتی جدا کنید.
 • هنگام جمع آوری مجدد، این مراحل را در چگونگی اعمال پخت حرارتی زیر بخاری انجام دهید.
راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض مبدل حرارتی HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : بسیار آسان

تعداد مراحل :  ۳

زمان مورد نیاز :  ۲ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض باتری HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • دستگاه را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
راهنمای تعویض باتری HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض باتری HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • به آرامی باتری را جدا کنید.
راهنمای تعویض باتری HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض باتری HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار :  آسان

تعداد مراحل : ۱۰

زمان مورد نیاز :  ۱۵ دقیقه

مرحله اول :

 • دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله دوم :

 • دستگاه را برگردانید و با کمک انگشتان خود لبه های باتری را به طرف یکدیگر سوق دهید.
آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله سوم :

 • به آرامی باتری را جدا کنید.
آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله چهارم :

 • لپ تاپ را برگردانید.
 • با استفاده از ابزاری پیچ را از درایو نوری بردارید.
راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله پنجم :

 • درایو نوری را به آرامی بیرون بکشید.
راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله ششم :

 • پیچ های برجسته ای که در شکل زیر نشان داده شده است را با کمک پیچ گوشتی باز کنید.
راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله هفتم :

 • با استفاده از spudger، زبانه هایی که در پشت تعبیه شده است را فشار دهید.
 • با احتیاط با استفاده از اسپودگر در اطراف بدنه، بدنه را به دقت از بین ببرید.
 • پشت جلد را خاموش کنید.
تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

راهنمای تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله هشتم :

 • بر روی گیره ای که نوار روتاری SATA نصب شده است را با استفاده از ابزاری پلاستیکی بردارید.
 • با استفاده از تیچرها، روبان قدرت SATA را بکشید.
تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله نهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ های برجسته ای که هارد دیسک را به بدنه نگه  می دارند، حذف کنید.
 • هارد دیسک را حذف کنید.
نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

نمایندگی تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

مرحله دهم :

 • با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ را بازکنید و هارد دیسک را از دیسک سخت بردارید.
تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

تعویض هارد دیسک HP 15-ay014dx

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۳

زمان مورد نیاز : ۱۰ دقیقه

مرحله اول :

 • با استفاده از پیچ گوشتی ۱۰ پیچی که در تصویر زیر نشان داده شده است را باز کنید.
 • کف پلاستیکی را در نزدیکی لولاها قرار دهید.
 • اسکرو را از روی هر کدام بردارید.
آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

مرحله دوم :

 • رایانه را روشن کنید و از یک کارت پلاستیکی استفاده کنید.
 • همچنین از ابزاری برای باز کردن فضای بین صقحه کلید و سطح پایین کامپیوتر استفاده کنید.
 • سطح بالای نیمه پایین لپ تاپ را به آرامی بالا ببرید و هارد دیسک را نشان دهید.
آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

آموزش تعویض فن HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

مرحله سوم :

 • برای جایگزینی فن، دو پیچی که فن را در محل مستقر می کنند باز کنید.
 • سیم را که فن را متصل می کند جدا کنید.
 • فن را حذف کنید.
راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض فن HP 15-AF131DX

 

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

مقدمه :

پیشرفت تکنولوژی باعت به وجود آمدن نیاز های جدیدی در جوامع مدرن شده است. در گذشته کامپیوتر های صنعتی و امروزه لپ تاپ های صنعتی و خانگی بخش زیادی از نیاز های کاری و اداری مارا برطرف می کنند. و همچنین با خراب شدنشان مسائل و مشکلات عدیده ای برایمان به وجود می آورند. پشتیبانان سایت hp-iranco.com تلاش کرده اند تا با آموزش های مهارتی رایگان کمک شایانی به همه ی کاربران در جهت تعمیر لپ تاپ های صنعتی و خانگی بکنند.

درجه سختی کار : نسبتا سخت

تعداد مراحل : ۳

زمان مورد نیاز : ۱۰ دقیقه

مرحله اول :

 • با استفاده از پیچ گوشتی ۱۰ پیچی که در تصویر زیر نشان داده شده است را باز کنید.
 • کف پلاستیکی را در نزدیکی لولاها قرار دهید.
 • اسکرو را از روی هر کدام بردارید.
آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

مرحله دوم :

 • رایانه را روشن کنید و از یک کارت پلاستیکی استفاده کنید.
 • همچنین از ابزاری برای باز کردن فضای بین صقحه کلید و سطح پایین کامپیوتر استفاده کنید.
 • سطح بالای نیمه پایین لپ تاپ را به آرامی بالا ببرید و هارد دیسک را نشان دهید.
آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

آموزش تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

مرحله سوم :

 •  از بین بردن لاستیک ها از پین های پلاستیکی خود.
 • سیم را متصل کنید که بلندگوها را متصل می کند.
 • بلندگو ها را به دقت نگه دارید.
راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX

راهنمای تعویض اسپیکر HP 15-AF131DX